Leave a comment

  מידע חשוב

  חשוב לדעת!

  חברתנו מחזיקה בכל האישורים, התקנים והרישיונות הרלוונטיים.

  כל המתקנים בעלי תקן של מכון התקנים + כוללים ביטוח + תעודת מפעיל בתוקף.
  כל המפעילים מקצועיים ובוגרים. 

  דילוג לתוכן